หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 


นางบังอร สิงห์ลอ
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังโมกข์
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 


พ.จ.อ.ประเสริฐ วงค์รอด
หัวหน้าสำนักปลัด


นางกัลย์ญารัตน์ ปัณราช
ผู้อำนวยการกองคลัง


นายเปรมศักดิ์ แพรแก้ว
ผู้อำนวยการกองช่าง