หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 
นางบังอร สิงห์ลอ
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังโมกข์
โทร : 086-446-7694
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 
พ.จ.อ.ประเสริฐ วงค์รอด
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร : 088-286-1309
นางกัลย์ญารัตน์ ปัณราช
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 086-932-0755
นายเปรมศักดิ์ แพรแก้ว
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 061-871-3797