หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลวังโมกข์
วัดวังโมกข์
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังโมกข์
วัดสุขเกษมสว่างอารมณ์
ผลิตภัณฑ์สร้างรายได้แก่ท้องถิ่น
เปล
พรมเช็ดเท้า
ไข่เค็มศรีจิต
ผ้าด้นมือ
จีวรสำเร็จรูป
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
องค์การบริหารส่วนตำบล
วังโมกข์
1
2
3
4
5
 
อบต.วังโมกข์ อ.วชิรบารมี จ.พิจิตร ยินดีให้บริการ ติดต่อ-สอบถาม ได้ที่ 056-692-200 ค่ะ
 
 
  หมวดข่าว : ข่าวประชาสัมพันธ์ ค้นหาหมวดข่าว :
 
  ค้นหา :   ยกเลิกการค้นหา
 
หมวด   หัวข้อข่าว วันที่ ผู้เข้าชม
 
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังโมกข์ เรื่อง แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลวังโมกข์ อำเถอวชิรบารมี จังหวัดพิจิตร ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี พ.ศ.2566  30 ม.ค. 2566 8
ข่าวประชาสัมพันธ์   แจ้งประชาสัมพันธ์ เรื่อง ขอความร่วมมือในการงดการเผาในพื้นที่โล่งทุกประเภทอย่างเด็ดขาดประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖  27 ม.ค. 2566 12
ข่าวประชาสัมพันธ์   สื่อประชาสัมพันธ์การดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรชัตติยราชนารี   24 ม.ค. 2566 37
ข่าวประชาสัมพันธ์   องค์การบริหารส่วนตำบลวังโมกข์ ขอเชิญเที่ยวงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 ในวันเสาร์ ที่ 14 มกราคม 2566 ณ สนามโรงเรียนบ้านหนองริ้น หมู่ที่ 6 ตำบลวังโมกข์ อำเภอวชิรบารมี จังหวัดพิจิตร  10 ม.ค. 2566 45
ข่าวประชาสัมพันธ์   วารสารจัดหางานและตำแหน่งงานว่างประจำเดือน มกราคม 2566  6 ม.ค. 2566 25
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังโมกข์ เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)  27 ธ.ค. 2565 36
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศองค์การบริหารตำบลวังโมกข์ เรื่อง เชิญผู้สนใจเข้ารับฟังการประชุมสภาฯ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565  9 ธ.ค. 2565 35
ข่าวประชาสัมพันธ์   วารสารจัดหางานและตำแหน่งงานว่างประจำเดือน ธันวาคม 2565  6 ธ.ค. 2565 72
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังโมกข์ เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี พ.ศ.2566  28 พ.ย. 2565 58
ข่าวประชาสัมพันธ์   กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น แจ้งประชาสัมพันธ์ช่องทางการร้องเรียน ร้องทุกข์ ของศูนย์ดำรงธรรมท้องถิ่น   14 พ.ย. 2565 647
ข่าวประชาสัมพันธ์   วารสารจัดหางานและตำแหน่งงานว่างประจำเดือน พฤศจิกายน 2565  2 พ.ย. 2565 58
ข่าวประชาสัมพันธ์   ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์และขอเชิญเข้าร่วมประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ปี 2565  4 ต.ค. 2565 45
ข่าวประชาสัมพันธ์   องค์การบริหารส่วนตำบลวังโมกข์ ขอเชิญชวนผู้สูงอายุที่มีอายุครบ 60 ปี บริบูรณ์ ลงทะเบียนผู้สูงอายุ  4 ต.ค. 2565 60
ข่าวประชาสัมพันธ์   วารสารจัดหางานและตำแหน่งงานว่างประจำเดือน ตุลาคม 2565  30 ก.ย. 2565 44
ข่าวประชาสัมพันธ์   ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์และขอเชิญเข้าร่วมประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ปี 2565  27 ก.ย. 2565 37
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์ตอบแบบสอบถาม เรื่อง ระดับความสำคัญและผลสำเร็จที่คาดหวังโครงการเพื่อป้องกันแก้ไขมลพิษจากฝุ่นละอองขนาดเล็กในพื้นที่ภาคเหนือ  31 ส.ค. 2565 38
ข่าวประชาสัมพันธ์   วารสารจัดหางานและตำแหน่งงานว่างประจำเดือนสิงหาคม 2565  5 ส.ค. 2565 92
ข่าวประชาสัมพันธ์   ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์และขอเชิญเข้าร่วมประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ปี 2565  5 ส.ค. 2565 199
ข่าวประชาสัมพันธ์   หนังสือขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ปี 2565  5 ส.ค. 2565 119
ข่าวประชาสัมพันธ์   รายงานสรุปผลการประเมินประสิทธิภาพ (LPA) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2564  5 ส.ค. 2565 144
ข่าวประชาสัมพันธ์   การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540  27 ก.ค. 2565 114
ข่าวประชาสัมพันธ์   เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540  25 ก.ค. 2565 221
ข่าวประชาสัมพันธ์   วารสารจัดหางานและตำแหน่งงานว่างประจำเดือนกรกฎาคม 2565  8 ก.ค. 2565 193
ข่าวประชาสัมพันธ์   เอกสารเผยแพร่เกี่ยวกับข้อมูลพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540  6 ก.ค. 2565 48
ข่าวประชาสัมพันธ์   วารสารจัดหางานและตำแหน่งงานว่างประจำเดือนมิถุนายน 2565  29 มิ.ย. 2565 267
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศกรมจัดหางานไปทำงานประเทศซาอุดิอาระเบีย  29 มิ.ย. 2565 57
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 23/2565   28 มิ.ย. 2565 94
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 22/2565   28 มิ.ย. 2565 59
ข่าวประชาสัมพันธ์   เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540  16 มิ.ย. 2565 146
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 9
 

 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลวังโมกข์
อำเภอวิชรบารม จังหวัดพิจิตร 66140
โทรศัพท์ : 056-692-200-1 โทรสาร : 056-692-200
สายตรงนายก/
รับเรื่องร้องเรียน
โทร :091-839
-5959
จัดทำโดย : NAXsolution.com
จำนวนผู้เข้าชม 8,658,208 เริ่มนับ 21 ก.ย. 2550
 
 
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลวังโมกข์
แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10