หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลวังโมกข์
วัดวังโมกข์
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังโมกข์
วัดสุขเกษมสว่างอารมณ์
ผลิตภัณฑ์สร้างรายได้แก่ท้องถิ่น
เปล
พรมเช็ดเท้า
ไข่เค็มศรีจิต
ผ้าด้นมือ
จีวรสำเร็จรูป
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
องค์การบริหารส่วนตำบล
วังโมกข์
1
2
3
4
5
 
อบต.วังโมกข์ อ.วชิรบารมี จ.พิจิตร ยินดีให้บริการ ติดต่อ-สอบถาม ได้ที่ 056-692-200 ค่ะ 
 


นายประวัตร์ รีกงราด นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังโมกข์ ได้นำรถแบคโฮ เข้าช่วยเหลือ [ 4 ต.ค. 2565 ]   อ่าน 20 


นายประวัตร์ รีกงราด นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังโมกข์ ได้นำรถแบคโฮและกระสอบทราย [ 4 ต.ค. 2565 ]   อ่าน 35 


องค์การบริหารส่วนตำบลวังโมกข์ ขอเชิญชวนผู้สูงอายุที่มีอายุครบ 60 ปี บริบูรณ์ ลงท [ 4 ต.ค. 2565 ]   อ่าน 11 


นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังโมกข์ ได้ลงพื้นที่เพื่อสำรวจความเสียหาย และช่วยเหลือ [ 3 ต.ค. 2565 ]   อ่าน 23 


สำรวจความเสียหายบ้านเรือนของประชาชนจากพายุโนรู ในพื้นที่หมู่ 4 บ้านสระบรเพ็ด ตำบ [ 30 ก.ย. 2565 ]   อ่าน 20 


ช่วยเหลือ และขนย้ายผู้ป่วยติดเตียงที่ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์น้ำท่วม ในพื [ 30 ก.ย. 2565 ]   อ่าน 25 


นายประวัตร์ รีกงราด นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังโมกข์ ลงพื้นที่เพื่อดูการก่อสร้า [ 29 ก.ย. 2565 ]   อ่าน 23 


กิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย 28 กันยายน (Thai National Flag Day) ประจำปี [ 28 ก.ย. 2565 ]   อ่าน 30 


ประชุมคัดเลือกผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน (ผู้นำ อช.) [ 22 ก.ย. 2565 ]   อ่าน 26 


โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพและศึกษาดูงานของคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลระบบประปาห [ 13 ก.ย. 2565 ]   อ่าน 22 


โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพสตรีในเขตตำบลวังโมกข์และศึกษาดูงาน ณ บ้านเขาโล้น ต.เขาเจ็ [ 9 ก.ย. 2565 ]   อ่าน 28 


โครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลวังโมกข์ เพื่อรายงานสถานะการเงินคงเหลือของกองทุ [ 6 ก.ย. 2565 ]   อ่าน 23 


ลงพื้นที่ตรวจประเมินผลงานการขอปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี ขององค์การบริหารส่วนตำบ [ 5 ก.ย. 2565 ]   อ่าน 30 


โครงการเศรษฐกิจพอเพียง กลุ่มโรงเรียนในเขตตำบลวังโมกข์ ณ โรงเรียนบ้านสระบรเพ็ด ต [ 2 ก.ย. 2565 ]   อ่าน 35 


ครงการพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษสู่อาเซียนกลุ่มโรงเรียนในเขตตำบลวังโมกข์ ปีงบประมา [ 31 ส.ค. 2565 ]   อ่าน 37 


โครงการอบรมเรื่องการส่งเสริมการใช้สมุนไพรพอกเข่าด้วยการแพทย์แผนไทย ปี 2565 [ 30 ส.ค. 2565 ]   อ่าน 40 


โครงการแข่งขันกีฬา อบต.วังโมกข์สัมพันธ์ ครั้งที่ 25 ประจำปี 2565 [ 29 ส.ค. 2565 ]   อ่าน 38 


โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมวัฒนธรรม ของนักเรียนกลุ่มโรงเรียนภายในตำบลวังโมกข์ ปร [ 25 ส.ค. 2565 ]   อ่าน 25 


ประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565 เพื่อการพิจารณาร่างข้อบัญญัติง [ 24 ส.ค. 2565 ]   อ่าน 34 


โครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคไวรัสโคโรนา - 19 ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบ [ 18 ส.ค. 2565 ]   อ่าน 33 


การคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบ ศูนย์บริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบ [ 17 ส.ค. 2565 ]   อ่าน 47 


ประชุมคณะบริหารการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) [ 17 ส.ค. 2565 ]   อ่าน 40 


ประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 [ 15 ส.ค. 2565 ]   อ่าน 43 


พิธีทำบุญและถวายภัตตาหารแด่พระสงฆ์ เนื่องในวันกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประจำปี 2565 ณ ห [ 10 ส.ค. 2565 ]   อ่าน 51 
   
 


หนังสือนัดประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ปี 2565 [ 9 ส.ค. 2565 ]   อ่าน 73 


หนังสือเรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ปี 2565 [ 5 ส.ค. 2565 ]   อ่าน 37 


ประกาศเรียกประชุมสภองค์การบริหารส่วนตำบลวังโมกข์สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ป [ 5 ส.ค. 2565 ]   อ่าน 164 


ประกาศเรียกประชุมสภาสมัยวิสามัญสมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 พ.ศ.2565 [ 1 มิ.ย. 2565 ]   อ่าน 77 


หนังสือขอนุมัติเปิดประชุมสภาสมัยวิสามัญสมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 พ.ศ.2565 [ 1 มิ.ย. 2565 ]   อ่าน 66 


กิจกรรมส่งเสริมสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังโมกข์ให้มีบทบาทในการตรวจสอบการปฏ [ 26 เม.ย. 2565 ]   อ่าน 48 


ประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 [ 4 เม.ย. 2565 ]   อ่าน 24 


ประกาศเรียกประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 [ 28 มี.ค. 2565 ]   อ่าน 25 


ประชุมสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 พ.ศ.2565 [ 8 มี.ค. 2565 ]   อ่าน 10 


ประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 พ.ศ.2565 [ 14 ม.ค. 2565 ]   อ่าน 12 


ประกาศเรียกประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ปี 2564 [ 6 ส.ค. 2564 ]   อ่าน 10 


ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังโมกข์ เรื่องการกำหนดสมัยสามัญประจำปี 2564 [ 22 มิ.ย. 2564 ]   อ่าน 12 
   
 


โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้อ [ 4 ต.ค. 2565 ]เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร (สำนักปลัด) ตั้งแต่วันที่ 1 [ 3 ต.ค. 2565 ]เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร (กองคลัง) ตั้งแต่วันที่ 1 ตุ [ 3 ต.ค. 2565 ]

   
       
             
 
วารสารจัดหางานและตำแหน่งงานว่างประจำเดือน ตุลาคม 2565 [ 30 ก.ย. 2565 ]   อ่าน 19 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังโมกข์ เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกเอนกประสงค์ (รถ [ 9 ก.ย. 2565 ]   อ่าน 41 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังโมกข์ เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกเอ [ 8 ก.ย. 2565 ]   อ่าน 37 
ประชาสัมพันธ์ตอบแบบสอบถาม เรื่อง ระดับความสำคัญและผลสำเร็จที่คาดหวังโครงการเพื่อ [ 31 ส.ค. 2565 ]   อ่าน 16 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังโมกข์ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบ [ 29 ส.ค. 2565 ]   อ่าน 43 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังโมกข์ เรื่อง การเปิดเผยราคากลาง การจัดซื้อรถบรรทุก [ 29 ส.ค. 2565 ]   อ่าน 56 
หนังสือนัดประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ปี 2565 [ 9 ส.ค. 2565 ]   อ่าน 73 
วารสารจัดหางานและตำแหน่งงานว่างประจำเดือนสิงหาคม 2565 [ 5 ส.ค. 2565 ]   อ่าน 65 
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์และขอเชิญเข้าร่วมประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที [ 5 ส.ค. 2565 ]   อ่าน 113 
หนังสือขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ปี 256 [ 5 ส.ค. 2565 ]   อ่าน 44 
หนังสือเรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ปี 2565 [ 5 ส.ค. 2565 ]   อ่าน 37 
ประกาศเรียกประชุมสภองค์การบริหารส่วนตำบลวังโมกข์สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ป [ 5 ส.ค. 2565 ]   อ่าน 164 
รายงานสรุปผลการประเมินประสิทธิภาพ (LPA) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2564 [ 5 ส.ค. 2565 ]   อ่าน 98 
การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 [ 27 ก.ค. 2565 ]   อ่าน 83 
เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 [ 25 ก.ค. 2565 ]   อ่าน 129 
 
อบต.หนองหญ้าไทร วันล้างมือโลก [ 15 ต.ค. 2565 ]    อ่าน 3 
ทต.เนินปอ นายชนก มากพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร พร้อมด้วย นายสุภโชค ศิลปคุณ นายอำเ [ 5 ต.ค. 2565 ]    อ่าน 1 
ทต.เนินมะกอก นำกระสอบทรายทำแนวกั้นน้ำเพิ่มเติมเสริมความแข็งแรงไม่ให้น้ำทะลักเข้าท่วมบ้านเรือน [ 5 ต.ค. 2565 ]    อ่าน 0 
 
การตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนสำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เพื่อให้ อปท. ใช้ดำเนินการสำรวจข้อมูลและขอบเขตของพื้นที่ชุ่มน้ำ (Wetlands) ระดับท้องถิ่นที่อยู่นอกเขตพื้นที่อนุรักษ์ ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.3/ว3152  [ 4 ต.ค. 2565 ]
ขอเชิญชวนจัดกิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2565 กสว. มท 0820.3/ว3134 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 4 ต.ค. 2565 ]
ประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะสำหรับข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2565 สน.บถ. มท 0809.4/ว40 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 4 ต.ค. 2565 ]
แจ้งประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของเจ้าพนักงานของรัฐต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565 กม. มท 0804.6/ว3129 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 3 ต.ค. 2565 ]
ประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขัน กรณีบรรจุบุคลากรในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ปฏิบัติงานในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เข้ารับราชการเป็นกรณีพิเศษ พ.ศ. 2565 สน.บถ. มท 0809.2/ว96  [ 3 ต.ค. 2565 ]
หลักเกณฑ์การดำเนินการจ้างเอกชนและการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว7302  [ 3 ต.ค. 2565 ]
ซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติงานด้านการเงินการคลังของโรงพยาบาลและหน่วยบริการสาธารณสุขขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว7303  [ 3 ต.ค. 2565 ]
รายชื่อข้าราชการผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิส่งผลงานเพื่อประเมินเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ กจ. มท 0802.3/ว3126 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 3 ต.ค. 2565 ]
การขับเคลื่อนและเตรียมการทวนสอบโครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประเทศไทย ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.2/ว7289 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 และ 2] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 3] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 4] [แบบรายงาน]  [ 30 ก.ย. 2565 ]
ผลการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ ด้านการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าตามโครงการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ ด้านการป้องกัน ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย ฯ ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.3/ว7262  [ 30 ก.ย. 2565 ]
ประชาสัมพันธ์ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่นเรื่องรับฟังความคิดเห็น (ร่าง) ข้อบังคับคุรุสภาฯ สน.บถ. มท 0809.4/ว3130  [ 30 ก.ย. 2565 ]
ขอความร่วมมือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำรวจรายชื่อข้าราชการหรือพนักงานครูที่มีความประสงค์จะเข้าร่วมโครงการอบรมพัฒนาข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่นก่อนแต่งตั้งให้เลื่อนวิทยฐานะระดับชำนาญการพิเศษหรือเชี่ยวชาญ สน.บถ. มท 0809.4/ว3128  [ 30 ก.ย. 2565 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการให้บริการด้านสาธารณสุขของสถานีอนามัยที่ถ่ายโอนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพิ่มเติม ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.3/14404 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 30 ก.ย. 2565 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการให้บริการด้านสาธารณสุขของสถานีอนามัยที่ถ่ายโอน ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพิ่มเติม ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/14417 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 30 ก.ย. 2565 ]
การบริหารงบประมาณโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก ปี 2565 จำนวน 76 จังหวัด ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2565 และวันที่ 12 กรกฎาคม 2565 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว3118 [สิ่งที่ส่งมาด้วย1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 3]  [ 30 ก.ย. 2565 ]
       

ตระกร้าปอเฮ
บึงพรานอบ
       
   
       
 
ต้องการเอาสายไฟผ่านที่ดินออก (19 เม.ย. 2564)    อ่าน 253  ตอบ 0  
จานเซรามิคแก้วมัคราคาส่ง (7 พ.ย. 2563)    อ่าน 108  ตอบ 0  
เก้าอี้พลาสติกราคาส่ง (7 พ.ย. 2563)    อ่าน 189  ตอบ 1  
ขอแนะนำตู้กาแฟหยอดเหรียญสำหรับวางหน้าสำนักงาน อบต. (2 พ.ย. 2563)    อ่าน 107  ตอบ 0  
จานชามถ้วยเมลามีนราคาถูก (21 ก.ย. 2563)    อ่าน 217  ตอบ 1  
สร้างบ้านคล่อมทางหลวง (10 มิ.ย. 2563)    อ่าน 163  ตอบ 3  
ร้องทุกข์ ปากท้องชาวบ้านทั่วไทย ทุกปัญหาในท้องถิ่นแจ้งให้เราทราบที่นี่ www.leade (29 เม.ย. 2563)    อ่าน 4291  ตอบ 8  
เงินอุดหนุนบุตรแรกเกิด (8 เม.ย. 2563)    อ่าน 525  ตอบ 0  
ก.อบต.พังงาประกาศรับสมัครสอบภาค ข. (7 มี.ค. 2563)    อ่าน 13011  ตอบ 12  
ทำไมวังตะขบล้าหลัง (20 ต.ค. 2562)    อ่าน 3627  ตอบ 13  
ช่วยหน่อย! เด็กน.ร.หมู่3(ดงยาง)​ไปโรงเรียนลำบาก (26 ม.ค. 2562)    อ่าน 1533  ตอบ 0  
รับสมัครงานราชการ (15 ก.พ. 2560)    อ่าน 4139  ตอบ 9  
ฝากประชาสัมพันธ์ มสธ. STOU การศึกษาด้วยครับ (19 ก.พ. 2558)    อ่าน 1218  ตอบ 0  
นักวิชาการพัสดุอบต.วังโมกข์ (สามารถปรับเปลี่ยนตำแหน่งได้ (18 ก.ค. 2557)    อ่าน 1613  ตอบ 0  
กระทู้ไม่มีคนตอบเลย (9 ก.ค. 2556)    อ่าน 2542  ตอบ 4  
 
พจ 0023.3/ว 300 ลว 5 ต.ค.65 ขอเชิญประชุมชี้แจงการชับเคลื่อนและเตรียมการทวนสอบโครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประเทศไทย (พจ 0023.3/ว 300 ลว 5 ต.ค.65)  [ 5 ต.ค. 2565 ]    
(พจ0023.1/ว238)(5 ต.ค.65) ขอความร่วมมือและประชาสัมพันธ์ในการเสนอชื่อบุคคลหรือองค์กรฯ (พจ0023.1/ว238)(5 ต.ค.65)  [ 5 ต.ค. 2565 ]    
(พจ0023.5/ว 3893 ลว 5 ต.ค.65) โครงการฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการเพื่อเพิ่มศักยภาพการบันทึกบัญชีและการปิดบัญชีของหน่วยงานภายใต้สังกัดของอปท.โดยใช้Excel แบบอัตโนมัติ(พจ0023.5/ว 3893 ลว 5 ต.ค.65)  [ 5 ต.ค. 2565 ]    
พจ 0023.3/ว 3889 ลว 4 ต.ค.65 ขอความร่วมมือประสานแจ้งองค์การบริหารส่วนตำบล และเทศบาล ในการติดตามการจ่ายเช็คที่ยังไม่ขึ้นเงินในระบบโปรแกรมของกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ (พจ 0023.3/ว  [ 4 ต.ค. 2565 ]    
พจ 0023.3/ว 3880 ลว 3 ต.ค.65 การายงานผลการจัดตั้งชุมชนและผลการดำเนินงานของชุมชนใรระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO) (พจ 0023.3/ว 3880 ลว 3 ต.ค.65)  [ 4 ต.ค. 2565 ]    
พจ 0023.3/ว 3877 ลว 3 ต.ค.65 การขอรับหนังสือรับรองความรู้ตามมาตรฐานวิชาชีพ (พจ 0023.3/ว 3877 ลว 3 ต.ค.65)  [ 4 ต.ค. 2565 ]    
พจ 0023.3/ว 3876 ลว 3 ต.ค.65 ประสานขอข้อมูลกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่จังหวัดพิจิตร ตามโครงการ พาน้องกลับมาเรียน (พจ 0023.3/ว 3876 ลว 3 ต.ค.65)  [ 4 ต.ค. 2565 ]    
พจ 0023.3/ว 3875 ลว 3 ต.ค.65 ขอความร่วมมือรายงานสถานการณ์และผลกระทบความเสียหายของหน่วยงานหรือสถานศึกษาฯ (พจ 0023.3/ว 3875 ลว 3 ต.ค.65)  [ 4 ต.ค. 2565 ]    
(พจ0023.1/ว295)(ลง 4 ต.ค.65) โครงการ “ชุมชนคนทำบัญชี เพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง อย่างยืน”ระหว่างกรมตรวจสอบบัญชีสหกรณ์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กับ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย ปีงบประมาณ 2566  [ 4 ต.ค. 2565 ]    
- แจ้งผลการอนุมัติกันเงินปี2565 อนุมัติกันเงินได้ถึง 31 มีนาคม 2566  [ 4 ต.ค. 2565 ]    
(พจ0023.5/ว294 ลว 4 ต.ค.65) แจ้งแนวทางปฎิบัติในการจัดทำรายงานการเงินภาพรวมเพื่อการบริหาร(พจ0023.5/ว294 ลว 4 ต.ค.65)  [ 4 ต.ค. 2565 ]    
(พจ0023.5/ว3849 ลว 30 ก.ย.65) การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2565 เงินอุดหนุนทั่วไป การสงเคราะห์เบี้ยังชีพผู้ป่วยเอดส์ เพิ่มเติม(พจ0023.5/ว3849 ลว 30 ก.ย.65)  [ 30 ก.ย. 2565 ]    
พจ 0023.3/ว 3850 ลว 30 ก.ย.65 การคืนเงินช่วยเหลือพิเศษผู้สูงอายุ เพื่อบรรเทาผลกระทบด้านเศรษฐกิจในช่วงสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (พจ 0023.3/ว 3850 ลว 30 ก.ย.65)  [ 30 ก.ย. 2565 ]    
พจ 0023.3/ว 3842 ลว 30 ก.ย.65 การโอนเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเงินเบี้ยพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ เหลือจ่าย (พจ 0023.3/ว 3842 ลว 30 ก.ย.65)  [ 30 ก.ย. 2565 ]    
พจ 0023.3/ว 3841 ลว 30 ก.ย.65 การสมัครเข้าร่วมโครงการถังขยะเปียก ลกโลกร้อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประเทศไทย (พจ 0023.3/ว 3841 ลว 30 ก.ย.65)  [ 30 ก.ย. 2565 ]    
 
     
 
 

 
  คุณคิดว่า เว็ปไซต์ อบต.วังโมกข์ โดดเด่นเรื่องได ?
  สวยงาม
  ใช้งานง่าย
  เนื้อหาดี สั้น กระชับ
  โหลดเร็ว
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลวังโมกข์
อำเภอวิชรบารม จังหวัดพิจิตร 66140
โทรศัพท์ : 056-692-200-1 โทรสาร : 056-692-200
สายตรงนายก/
รับเรื่องร้องเรียน
โทร :091-839
-5959
จัดทำโดย : NAXsolution.com
จำนวนผู้เข้าชม 8,280,338 เริ่มนับ 21 ก.ย. 2550
 
 
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลวังโมกข์
แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10