หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลวังโมกข์
วัดวังโมกข์
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังโมกข์
วัดสุขเกษมสว่างอารมณ์
ผลิตภัณฑ์สร้างรายได้แก่ท้องถิ่น
เปล
พรมเช็ดเท้า
ไข่เค็มศรีจิต
ผ้าด้นมือ
จีวรสำเร็จรูป
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
องค์การบริหารส่วนตำบล
วังโมกข์
1
2
3
4
5
 
อบต.วังโมกข์ อ.วชิรบารมี จ.พิจิตร ยินดีให้บริการ ติดต่อ-สอบถาม ได้ที่ 056-692-200 ค่ะ 
 


พิธีถวายพานบัวพุทธบูชาองค์หลวงพ่อเพชรพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองพิจิตร เนื่องในงาน [ 21 ม.ค. 2566 ]   อ่าน 34 


รับมอบป้ายสัญลักษณ์สถานที่ ที่เป็นมิตรสำหรับคนพิการและทุกคน (Accessibility) เนื่ [ 20 ม.ค. 2566 ]   อ่าน 27 


มอบถุงยังชีพและพิจารณาให้ความช่วยเหลือครัวเรือนเปราะบาง ตามโครงการกองบุญผู้ให้จั [ 18 ม.ค. 2566 ]   อ่าน 23 


กิจกรรมโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 ณ สนามโรงเรียนบ้านหนองริ้น หมู่ที่ 6 [ 14 ม.ค. 2566 ]   อ่าน 23 


พิธีไหว้ศาลพระภูมิ ทำบุญเลี้ยงเพลพระ ประจำปี 2566 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต [ 9 ม.ค. 2566 ]   อ่าน 22 


ทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา ณ โรงเรียนวัดวังตะขบ หมู่ 7 ตำบลวังโมกข์ อำเภอวชิรบารมี จ [ 30 ธ.ค. 2565 ]   อ่าน 16 


พ.จ.อ.ประเสริฐ วงค์รอด หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังโมกข์ ร่วมพิธีเปิ [ 29 ธ.ค. 2565 ]   อ่าน 31 


นางเสาวลักษณ์ ศรีวงษา รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังโมกข์ และ พ.จ.อ.ประเสริฐ วง [ 28 ธ.ค. 2565 ]   อ่าน 26 


กิจกรรม หน่วยงานของรัฐประกาศตนเป็นหน่วยงานที่เจ้าหน้าที่ของรัฐทุกคนไม่รับของขวัญ [ 26 ธ.ค. 2565 ]   อ่าน 8 


ชมภาพยนตร์ HUMAN White Monkey ตามโครงการผลิตโขนภาพยนตร์ HUMAN White Monkey ณ โรง [ 23 ธ.ค. 2565 ]   อ่าน 9 


กิจกรรมจับฉลากแลกของขวัญเนื่องในวันปีใหม่ 2566 [ 23 ธ.ค. 2565 ]   อ่าน 17 


ลงนามถวายพระพร เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาว [ 22 ธ.ค. 2565 ]   อ่าน 16 


มอบป้ายโครงการ ปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัย สำหรับคนพิการ และผู้สูงอายุ มอบโดย พ. [ 22 ธ.ค. 2565 ]   อ่าน 21 


ประชุมคณะกรรมการ/คณะทำงานศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปี [ 21 ธ.ค. 2565 ]   อ่าน 18 


มอบผ้าอ้อมสำเร็จรูป และของอุปโภคบริโภคแก่ นายศราวุธ วิชัย ผู้ป่วยติดเตียง หมู่ที [ 20 ธ.ค. 2565 ]   อ่าน 19 


ประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 [ 19 ธ.ค. 2565 ]   อ่าน 15 


ติดตามการดำเนินงานและประเมินคุณภาพศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนตำบลวังโมกข์ อำเภอวชิร [ 13 ธ.ค. 2565 ]   อ่าน 36 


มอบถุงยังชีพแก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสและผู้ยากไร้ ภายในตำบลวังโมกข์รวม [ 13 ธ.ค. 2565 ]   อ่าน 41 


ประชุมประชาคมท้องถิ่น เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2565-2570 ฉบับทบทวน [ 9 ธ.ค. 2565 ]   อ่าน 37 


กิจกรรมจิตอาสา เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิ [ 9 ธ.ค. 2565 ]   อ่าน 41 


กองช่าง ควบคุมงานก่อสร้างถนนลาดยางสายหมู่ 9 บ้านโนนทอง - โรงพยาบาลวชิรบารมี ตำบล [ 8 ธ.ค. 2565 ]   อ่าน 36 


งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนตำบลวังโมกข์ เรียกประชุม อปพร.ของตำ [ 8 ธ.ค. 2565 ]   อ่าน 37 


กิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชม [ 6 ธ.ค. 2565 ]   อ่าน 56 


ประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลวังโมกข์ เพื่อพิจารณาร่างแผนพั [ 2 ธ.ค. 2565 ]   อ่าน 82 
   
 


หนังสือนัดประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ปี 2565 [ 13 ธ.ค. 2565 ]   อ่าน 408 


หนังสือเรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ปี 2565 [ 9 ธ.ค. 2565 ]   อ่าน 45 


ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังโมกข์สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 [ 8 ธ.ค. 2565 ]   อ่าน 51 


หนังสือนัดประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ปี 2565 [ 4 ต.ค. 2565 ]   อ่าน 43 


หนังสือนัดประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ปี 2565 [ 28 ก.ย. 2565 ]   อ่าน 48 


หนังสือขอนุมัติเปิดประชุมสภาสมัยวิสามัญสมัยที่ 3 พ.ศ.2565 [ 27 ก.ย. 2565 ]   อ่าน 48 


หนังสือนัดประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ปี 2565 [ 9 ส.ค. 2565 ]   อ่าน 180 


หนังสือเรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ปี 2565 [ 5 ส.ค. 2565 ]   อ่าน 57 


ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังโมกข์สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 [ 5 ส.ค. 2565 ]   อ่าน 257 


ประกาศเรียกประชุมสภาสมัยวิสามัญสมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 พ.ศ.2565 [ 1 มิ.ย. 2565 ]   อ่าน 116 


หนังสือขอนุมัติเปิดประชุมสภาสมัยวิสามัญสมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 พ.ศ.2565 [ 1 มิ.ย. 2565 ]   อ่าน 88 


กิจกรรมส่งเสริมสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังโมกข์ให้มีบทบาทในการตรวจสอบการปฏ [ 26 เม.ย. 2565 ]   อ่าน 61 


ประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 [ 4 เม.ย. 2565 ]   อ่าน 33 


ประกาศเรียกประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 [ 28 มี.ค. 2565 ]   อ่าน 34 


ประชุมสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 พ.ศ.2565 [ 8 มี.ค. 2565 ]   อ่าน 20 


ประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 พ.ศ.2565 [ 14 ม.ค. 2565 ]   อ่าน 24 


ประกาศเรียกประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ปี 2564 [ 6 ส.ค. 2564 ]   อ่าน 22 


ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังโมกข์ เรื่องการกำหนดสมัยสามัญประจำปี 2564 [ 22 มิ.ย. 2564 ]   อ่าน 23 
   
 


ซื้อแบตเตอรี่รถยนต์ เลขทะเบียน กจ 6207 พิจิตร หมาย [ 26 ม.ค. 2566 ]จ้างบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมหรือปรับปรุงทรัพย์สิน (เค [ 25 ม.ค. 2566 ]จ้างบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมหรือปรับปรุงทรัพย์สิน (เค [ 25 ม.ค. 2566 ]ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 ม.ค. 2566 ]

   
       
             
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังโมกข์ เรื่อง แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง [ 30 ม.ค. 2566 ]   อ่าน 7 
แจ้งประชาสัมพันธ์ เรื่อง ขอความร่วมมือในการงดการเผาในพื้นที่โล่งทุกประเภทอย่างเด [ 27 ม.ค. 2566 ]   อ่าน 12 
สื่อประชาสัมพันธ์การดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระ [ 24 ม.ค. 2566 ]   อ่าน 36 
องค์การบริหารส่วนตำบลวังโมกข์ ขอเชิญเที่ยวงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 ในวันเ [ 10 ม.ค. 2566 ]   อ่าน 44 
วารสารจัดหางานและตำแหน่งงานว่างประจำเดือน มกราคม 2566 [ 6 ม.ค. 2566 ]   อ่าน 24 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังโมกข์ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบ [ 4 ม.ค. 2566 ]   อ่าน 73 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังโมกข์ เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) [ 27 ธ.ค. 2565 ]   อ่าน 35 
หนังสือนัดประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ปี 2565 [ 13 ธ.ค. 2565 ]   อ่าน 408 
ประกาศองค์การบริหารตำบลวังโมกข์ เรื่อง เชิญผู้สนใจเข้ารับฟังการประชุมสภาฯ สมัยที [ 9 ธ.ค. 2565 ]   อ่าน 35 
หนังสือเรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ปี 2565 [ 9 ธ.ค. 2565 ]   อ่าน 45 
ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังโมกข์สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 [ 8 ธ.ค. 2565 ]   อ่าน 51 
วารสารจัดหางานและตำแหน่งงานว่างประจำเดือน ธันวาคม 2565 [ 6 ธ.ค. 2565 ]   อ่าน 71 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังโมกข์ เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาและเลื [ 2 ธ.ค. 2565 ]   อ่าน 49 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังโมกข์ เรื่อง รายชื่อบุคคลผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็ [ 30 พ.ย. 2565 ]   อ่าน 61 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังโมกข์ เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญ [ 28 พ.ย. 2565 ]   อ่าน 58 
 
อบต.สากเหล็ก การประชาสัมพันธ์เผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์การดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จ [ 30 ม.ค. 2566 ]    อ่าน 2 
ทม.ตะพานหิน ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจา [ 30 ม.ค. 2566 ]    อ่าน 2 
อบต.สากเหล็ก ประกาศวิธีการแสดงใบอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง โดยวิธีทางอิเ [ 30 ม.ค. 2566 ]    อ่าน 1 
 
ขอความร่วมมือขับเคลื่อนการดำเนินงานมหัศจรรย์ ๑,๐๐๐ วัน Plus สู่ 6,500 วัน ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.2/ว367  [ 27 ม.ค. 2566 ]
การแจ้งหน่วยงานของรัฐเพื่อปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565 กพส. มท 0810.7/ว384  [ 27 ม.ค. 2566 ]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์สรรหาบุคคลและองค์กรที่ดำเนินการดีเด่นด้านการป้องกันควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เพื่อรับโล่รางวัลประกาศเกียรติคุณ เนื่องในวันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566 กสธ. มท 0819.2/ว359  [ 27 ม.ค. 2566 ]
การเปลี่ยนแปลงประเภทรายจ่ายของเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนภารกิจป้องกันและควบคุมไฟป่าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.3/ว372 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 27 ม.ค. 2566 ]
รายงานผลการดำเนินงานการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัญญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้วยระบบ ThaiQM ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว317 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 27 ม.ค. 2566 ]
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2534 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9) และภาษีสรรพสามิต (ภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิต) ประจำเดือนมกราคม 2566 ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว383 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 27 ม.ค. 2566 ]
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 งวดที่ 12/2565 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว340 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 27 ม.ค. 2566 ]
ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่องค์ความรู้ด้านการควบคุมมลพิษสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กสว. มท 0820.2/ว370 [เอกสารแนบ]  [ 27 ม.ค. 2566 ]
ปรับปรุงการรายงานข้อมูลถังขยะเปียก ลดโลกร้อนในระบบสารสนเทศด้านการจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ปรับปรุงระบบแจ้งเตือน) ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.2/ว369  [ 27 ม.ค. 2566 ]
การขอรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ ประกาศนียบัตร และเงินช่วยเหลือครูอาวุโส ประจำปี 2566 สน.บถ. มท 0809.4/ว368  [ 27 ม.ค. 2566 ]
ขออนุญาตให้บุคลากรในสังกัดเข้าปฏิบัีติงานในโรงเรียนคุณภาพวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว364 [เอกสารแนบ]  [ 27 ม.ค. 2566 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการให้บริการด้านสาธารณสุขของสถานีอนามัยที่ถ่ายโอนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.2/ว322  [ 27 ม.ค. 2566 ]
ข้อเสนอการดำเนินงานด้านสุขภาพช่องปาก สำหรับ สอน./รพ.สต. ที่ถ่ายโอนให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัด ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.2/ว321  [ 27 ม.ค. 2566 ]
การขอข้อมูลการจัดการเรียนการสอนรูปแบบการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการมีงานทำ ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว348  [ 27 ม.ค. 2566 ]
การเรียกรายงานตัวพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร สน.บถ.  [ 26 ม.ค. 2566 ]
       

ตระกร้าปอเฮ
บึงพรานอบ
       
   
       
 
ต้องการเอาสายไฟผ่านที่ดินออก (19 เม.ย. 2564)    อ่าน 653  ตอบ 0  
จานเซรามิคแก้วมัคราคาส่ง (7 พ.ย. 2563)    อ่าน 130  ตอบ 0  
เก้าอี้พลาสติกราคาส่ง (7 พ.ย. 2563)    อ่าน 213  ตอบ 1  
ขอแนะนำตู้กาแฟหยอดเหรียญสำหรับวางหน้าสำนักงาน อบต. (2 พ.ย. 2563)    อ่าน 584  ตอบ 0  
จานชามถ้วยเมลามีนราคาถูก (21 ก.ย. 2563)    อ่าน 238  ตอบ 1  
สร้างบ้านคล่อมทางหลวง (10 มิ.ย. 2563)    อ่าน 196  ตอบ 3  
ร้องทุกข์ ปากท้องชาวบ้านทั่วไทย ทุกปัญหาในท้องถิ่นแจ้งให้เราทราบที่นี่ www.leade (29 เม.ย. 2563)    อ่าน 4312  ตอบ 8  
เงินอุดหนุนบุตรแรกเกิด (8 เม.ย. 2563)    อ่าน 565  ตอบ 0  
ก.อบต.พังงาประกาศรับสมัครสอบภาค ข. (7 มี.ค. 2563)    อ่าน 13041  ตอบ 12  
ทำไมวังตะขบล้าหลัง (20 ต.ค. 2562)    อ่าน 3654  ตอบ 13  
ช่วยหน่อย! เด็กน.ร.หมู่3(ดงยาง)​ไปโรงเรียนลำบาก (26 ม.ค. 2562)    อ่าน 1583  ตอบ 0  
รับสมัครงานราชการ (15 ก.พ. 2560)    อ่าน 4167  ตอบ 9  
ฝากประชาสัมพันธ์ มสธ. STOU การศึกษาด้วยครับ (19 ก.พ. 2558)    อ่าน 1242  ตอบ 0  
นักวิชาการพัสดุอบต.วังโมกข์ (สามารถปรับเปลี่ยนตำแหน่งได้ (18 ก.ค. 2557)    อ่าน 1631  ตอบ 0  
กระทู้ไม่มีคนตอบเลย (9 ก.ค. 2556)    อ่าน 2563  ตอบ 4  
 
พจ 0023.3/ว 423 ลว 27 ม.ค.66 การรายงานข้อเท็จจริงและเอกสารประกอบเพิ่มเติมของข้อมูลครัวเรือนที่ได้บันทึกในเมนู ขยะเปียก (ชุมชนเมือง) (พจ 0023.6/ว 423 ลว 27 ม.ค.66)  [ 27 ม.ค. 2566 ]    
พจ 0023.3/ว 421 ลว 27 ม.ค.66 การประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2565 (พจ 0023.3/ว 421 ลว 27 ม.ค.66)  [ 27 ม.ค. 2566 ]    
พจ 0023.3/ว 367 ลว 27 ม.ค.66 การรับฟังความคิดเห็นประกอบการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (พจ 0023.3/ว 367 ลว 27 ม.ค.66)  [ 27 ม.ค. 2566 ]    
พจ 0023.3/ว 419 ลว 27 ม.ค.66 ประชาสัมพันธ์และการคัดเลือกปูชนียบุคคล ด้านภาษาไทย ผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น ผู้ใช้ภาษาไทยถิ่นดีเด่น และผู้มีคุณูปการต่อการใช้ภาษาไทย พุทธศักราช 2566 (พจ 0023.3/ว 419 ลว 27 ม.ค.66)  [ 27 ม.ค. 2566 ]    
พจ 0023.3/ว 418 ลว 27 ม.ค.66 โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการชี้แจงการดำเนินงานตามระบบประกันคุณภาพการศึกษา และเครื่องมือประเมินคุณภาพการศึกษาปฐมวัยด้านคุณภาพของเด็กปฐมวัย (พัฒนาการผู้เรียน) ของสถานศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัย สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เพิ่มเติม) (พจ 0023.3/ว 418 ล  [ 27 ม.ค. 2566 ]    
(พจ0023.5/ว414 ลว27 ม.ค.66) การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ.2566 งบเงินอุดหนุนเงินอุดหนุนทั่วไปฯการศึกษาภาคบังคับ(ค่าบำเหน็จบำนาญ)ไตรมาส2(เดือนม.ค.-มี.ค.66)  [ 27 ม.ค. 2566 ]    
พจ 0023.2/ว 413 ลว 27 ม.ค. 66 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอคุดหนุนการจัดการศึกภาคบังคับ (ค่าเดือนครู และค่าจ้างประจำ) ไตรมาสที่ 2 (มกราคม - มีนาคม 2566)  [ 27 ม.ค. 2566 ]    
พจ 0023.4/ว 410 ลว 29 ม.ค.66 หลักเกณฑ์การเบิกค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษาและคุ้มครองป้องกันที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินที่ประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกัน และสิ่งซึ่งเป็นสาธารณประโยชน์อื่น  [ 27 ม.ค. 2566 ]    
พจ 0023.4/ว 1109 ลว 26 ม.ค.66 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจาณราเเละเเก้ไขเเนวเขต หรือเปลี่ยนเเปลงเเนวเขตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พร้อมเเนวทางปฏิบัติในการจัดทำเเละเเก้ไขเเนวเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 26 ม.ค. 2566 ]    
พจ 0023.6/ว 401 ลว 26 ม.ค.66 ขอแจ้งการออกอนุบัญญัติที่ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2562 (พจ 0023.6/ว 401 ลว 26 ม.ค.66)  [ 26 ม.ค. 2566 ]    
พจ 0023.3/ว 400 ลว 26 ม.ค.66 รับฟังความคิดเห็นต่อ (ร่าง) ประกาศกระทรวงสาธารณสุขฯ (พจ 0023.6/ว 400 ลว 26 ม.ค.66)  [ 26 ม.ค. 2566 ]    
พจ 0023.6/ว 1100 ลว 26 ม.ค.66 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการตรวจหาผู้ติดเชื้อไวรัสตับอักเสบ บี จากแม่สู่ลูก ปีงบประมาณ 66 (พจ 0023.6/ว 1100 ลว 26 ม.ค.66)  [ 26 ม.ค. 2566 ]    
พจ 0023.3/ว 398 ลว 26 ม.ค.66 เพิ่มจำนวนรุ่นตามโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX ONINE) รุ่นที่ 31-40 (พจ 0023.3/ว 398 ลว 26 ม.ค.66)  [ 26 ม.ค. 2566 ]    
พจ 0023.3/ว 397 ลว 26 ม.ค.66 การสำรวจให้พนักงานสถานธนานุบาลพ้นจากตำแหน่งด้วยเหตุสูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (พจ 0023.3/ว 397 ลว 26 ม.ค.66)  [ 26 ม.ค. 2566 ]    
พจ 0023.3/ว 395 ลว 26 ม.ค.66 การดำเนินการรวมรุ่นโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาปฐมวัยด้วยการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT สื่อแลัแหล่งเรียนรู้ธรรมชาต (รหัสหลักสูตร 650109-65) (พจ 0023.3/ว 395 ลว 26 ม.  [ 26 ม.ค. 2566 ]    
 
     
 
 
 
  คุณคิดว่า เว็ปไซต์ อบต.วังโมกข์ โดดเด่นเรื่องได ?
  สวยงาม
  ใช้งานง่าย
  เนื้อหาดี สั้น กระชับ
  โหลดเร็ว

 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลวังโมกข์
อำเภอวิชรบารม จังหวัดพิจิตร 66140
โทรศัพท์ : 056-692-200-1 โทรสาร : 056-692-200
สายตรงนายก/
รับเรื่องร้องเรียน
โทร :091-839
-5959
จัดทำโดย : NAXsolution.com
จำนวนผู้เข้าชม 8,658,037 เริ่มนับ 21 ก.ย. 2550
 
 
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลวังโมกข์
แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10