หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
ประเภทประกาศ :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น พจ.ถ 83-007 แยก พจ.ถ 83-002 สายบ้านหนองหญ้าปล้อง-ดงมล ตำบลวังโมกข์ กว้าง 5 เมตร ยาว 2,300 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยหว่า 11,500 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลวังโมกข์ อำเภอวชิรบารมี จังหวัดพิจิตร [ 4 ต.ค. 2565 ]เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร (สำนักปลัด) ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565-30 กันยายน 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 3 ต.ค. 2565 ]เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร (กองคลัง) ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 30 กันยายน 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 3 ต.ค. 2565 ]ซื้อแบบพิมพ์สำหรับใช้ในการเลือกตั้งสมาชิกสภา อบต.และ นายก อบต.วังโมกข์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 ก.ย. 2565 ]จ้างจัดทำอาหารและอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม สำหรับผู้เข้าร่วมการประชุมสมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2565 จำนวน 25 คน ในวันที่ 28 กันยายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26 ก.ย. 2565 ]ซื้ออาหารเสริม (นม) ยู เอช ที ชนิดกล่อง (200 มิลลิลิตร) ภาคเรียนที่ 1/2565 (ปิดเทอม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 ก.ย. 2565 ]ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกเอนกประสงค์ (รถกระเช้า) 6 ล้อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 16 ก.ย. 2565 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน (โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 ก.ย. 2565 ]ซื้อวัสดุก่อสร้าง รายบ้านนายบรรจบ หุ่นทอง ตามโครงการ ?ปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัย สำหรับคนพิการผู้สูงอายุ? โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 ก.ย. 2565 ]จ้างเหมางานซ่อมแซมถนนดินสายหลังศาลเจ้าพ่อศรีเมฆ หมู่ที่ 2 หนองหญ้าปล้อง ตำบลวังโมกข์ อำเภอวชิรบารมี จังหวัดพิจิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 ก.ย. 2565 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 36