หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
ประเภทประกาศ :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


ซื้อแบตเตอรี่รถยนต์ เลขทะเบียน กจ 6207 พิจิตร หมายเลขครุภัณฑ์ 001-59-0002 (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26 ม.ค. 2566 ]จ้างบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมหรือปรับปรุงทรัพย์สิน (เครื่องคอมพิวเตอร์ เลขครุภัณฑ์ 416-55-0001) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 ม.ค. 2566 ]จ้างบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมหรือปรับปรุงทรัพย์สิน (เครื่องคอมพิวเตอร์ เลขครุภัณฑ์ 416-49-0001) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 ม.ค. 2566 ]ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 ม.ค. 2566 ]ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 ม.ค. 2566 ]จ้างเหมาตกแต่งรถบุปผาชาติตามโครงการการจัดกิจกรรมขบวนบุปผาชาติ(ขบวนแห่กิจกรรมถวายดอกบัว)เนื่องในงานนมัสการหลวงพ่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 12 ม.ค. 2566 ]จ้างเหมาเครื่องแต่งกายพร้อมแต่งหน้าตามโครงการการจัดกกิจกรรมขบวนบุปผาชาติ(ขบวนแห่กิจกรรมถวายดอกบัว)เนื่องในงานนมัสการหลวงพ่อเพชรและงานสมโภชเมืองพิจิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 12 ม.ค. 2566 ]ซื้อของรางวัล ตามโครงการวันเด็กแห่งชาติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 ม.ค. 2566 ]จ้างเหมาจัดทำอาหารพร้อมเครื่องดื่ม ตามโครงการวันเด็กแห่งชาติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 ม.ค. 2566 ]จ้างเหมาเครื่องเสียงและเวทีการแสดง ตามโครงการวันเด็กแห่งชาติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 ม.ค. 2566 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 40